top of page
Abstract Background_edited.jpg

מי אנחנו?

חשמל 100 הינה עמותה ללא מטרת רווח, אשר הוקמה ביוזמת חברות מובילות במגזר העסקי, בשיתוף "הזירה הסביבתית", מיזם האקלים של אוניברסיטת תל אביב ומכללת אפקה.

מטרות עמותת חשמל 100

שיתוף פעולה אקדמיה ומגזר עסקי

שיתוף פעולה בין אקדמיה למגזר עסקי לטובת משק ישראלי תחרותי ובר קיימא

Leaf Stem_edited.png

קידום המגזר העסקי ל-100% חשמל מאנרגיה מתחדשת במדינת ישראל.

מוקדם ככל הניתן ולכל המאוחר עד שנת 2048

Azrieli Center_edited_edited.jpg

בניית מנהיגות עסקית בעידן משבר האקלים

רקע

עמותת חשמל 100 הוקמה ביוזמת המגזר העסקי, במטרה לאפשר למגזר העסקי להפוך למנוע מוביל במעבר המשק בישראל ל-100% חשמל מאנרגיה מתחדשת.

 
עמיתי "חשמל 100", הינם מפעלים, עסקים וארגונים המציבים לעצמם יעדים ויעדי ביניים המבטיחים הגעה ל-100% חשמל מאנרגיה מתחדשת לפני 2048 - שנת ה-100 של ישראל.
 
התוכנית נבנתה בהשראת יוזמת "RE100" הבינ"ל ובברכתה. אולם להבדיל מן המנגנון הבינ"ל, חשמל 100 מותאמת לצרכי החברות הפועלות בישראל, ופתוחה לכל חברה המבקשת לצרוך 100% חשמל מאנרגיה מתחדשת לכל המאוחר עד שנת 2048. התוכנית מופעלת על ידי ולמען המגזר העסקי, ללא מעורבות רגולטורית.
 
עמותת חשמל 100 רואה בחשמל מאנרגיה מתחדשת יעד הכרחי לכלכלת ישראל, ומאמינה שהמגזר העסקי יכול וצריך להוביל את המעבר למשק מבוסס אנרגיה מתחדשת.
 
עמותת חשמל 100 נעזרת בגופים אקדמיים -"הזירה הסביבתית", מיזם האקלים של אוניברסיטת תל אביב, ומכללת אפקה. גופים אלו מלווים את התוכנית תוך מתן תמיכה טכנולוגית ומקצועית, פיתוח כלים ועזרים. סטודנטים לתארים מתקדמים מלווים את החברות בהצבת יעדי חשמל ירוק ריאליים, בניית תכנית עבודה למעבר לחשמל מאנרגיות מתחדשות, ליווי, מדידה, תמיכה ויעוץ עד להשגת היעדים.
 
עמותת חשמל 100 מקדמת שיתוף ידע בין העמיתים המחויבים לתוכנית, ופועלת מול קובעי המדיניות בישראל לגישור על חסמים ביישומי אנרגיה מתחדשת, תוך קריאה לניהול מתכלל של משבר האקלים במדינת ישראל.
 
חשמל 100 פועלת להעניק חשיפה והכרה לעמיתים על המחויבות למעבר לאנרגיה מתחדשת, תוך הדגשת תפקידו המשמעותי של המגזר העסקי בהשגת יעדי מדינת ישראל -100% חשמל מאנרגיה מתחדשת ב2050. בהתאם, החל משנת 2023, באתר חשמל 100 תוצג רשימת החברות המחויבות לתוכנית, כולל דו"ח סטטוס שנתי שיונפק בנוגע לעמידה ביעדים. כמו כן, חשמל 100 מעודדת שימוש בלוגו "חשמל 100" באתרי החברות השותפות במיזם ובחומרי השיווק שלהן.

מייסדים ושותפים לדרך

afeka NEW LOGO_for website.png
לוגו הזירה הסביבתית
PLANNETZERO.png
לוגו משרד אפשטיין רוזנבלום מעוז (ERM)
לוגו התאחדות התעשיינים
לוגו איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל

יצירת קשר:

מוזמנים לכתוב לנו למייל  info@hashmal100.org או למלא את הטופס:

תודה שפניתם

bottom of page