top of page
Abstract Background_edited.jpg

שאלות ותשובות

 • 1. למה חשמל 100?
  המאבק העולמי במשבר האקלים אינו פוסח על ישראל. בשנים הקרובות כלל הארגונים והחברות בישראל ידרשו, אם ע"י המדינה או עקב דרישת בעלי עניין, לפעול בכדי לצמצם את פליטות גזי החממה שלהם. מעבר לחשמל מאנרגיה מתחדשת הינו אחת הדרכים הפשוטות והכלכליות ביותר לצמצם פליטות גזי חממה. יוזמת חשמל 100 הוקמה במטרה לעזור למגזר העסקי להציב יעדים, לגבש תכנית עבודה ולבצע את המעבר לחשמל מאנרגיה מתחדשת באופן מהימן ובר תוקף.
 • 2. אז למה רק חשמל ולא איפוס פליטות?
  איפוס פליטות גזי חממה הינו אתגר מורכב. נכון להיום, מעט מאוד חברות מסוגלות להציב יעד של אפס פליטות. מכלול הפליטות המיוחסות לחברה נובע מכלל הפעילות ולא בהכרח נמצא בשליטתה הישירה, כולל למשל פליטות בשרשראות ההפצה והאספקה. לעומת זאת, השימוש בחשמל הינו מוגדר ומצוי בשליטת החברה, מקורותיו מצומצמים ולכן ניתנים לניהול ישיר. עם זאת, השימוש בחשמל אחראי לנתח משמעותי מגזי החממה הנפלטים במגזר העסקי, לכן התמקדות בחשמל מאנרגיה מתחדשת מהווה צעד פתיחה אסטרטגי בכדי להגיע בטווח הרחוק לצמצום מירבי של פליטות.
 • 3. למה דווקא חשמל 100?
  ללא המגזר העסקי, מדינת ישראל תתקשה לעמוד ביעדי האנרגיות המתחדשות אשר הציבה לעצמה לשנת 2030 ו-2050. יוזמת חשמל 100 מציגה תכנית ייחודית אשר הוקמה על ידי המגזר העסקי, תוך מתן מענה מדויק לצרכי העסקים בישראל בניהול משבר האקלים ומאפשרת למגזר העסקי להוביל את המהפכה. יוזמת חשמל 100 מנוהלת ומבוקרת על ידי האקדמיה - מכללת אפקה ומיזם האקלים של אוניברסיטת תל אביב - ועל ידי הזירה הסביבתית. אלו מעניקים תמיכה מקצועית לחברות המחויבות ליוזמה, אמינות והימנעות מ"גרינווש". היוזמה נתמכת ע"י התאחדות התעשיינים.
 • 4. האם ארגון בישראל יכול בפועל לעמוד ביעד של 100% חשמל מאנרגיה מתחדשת?
  בהחלט! בעוד אנרגיה מתחדשת מהווה סך של 10% בלבד מסך ייצור החשמל במדינה, כל צרכן יחיד יכול להגיע ליעד של 100% חשמל מאנרגיה מתחדשת, בשילוב שני ערוצים עיקריים: ייצור חשמל ממקור מתחדש וקניית חשמל מתחדש באמצעות חוזים. הפקת חשמל ממקור מתחדש במתקני הארגון (PV, רוח, ביוגז וכו') הינה הפתרון הסביבתי והכלכלי ביותר במרבית המקרים. עם זאת, במרבית העסקים בישראל, פתרון זה אינו מספיק בכדי להגיע ל-100% חשמל מאנרגיות מתחדשות, בגלל מחסור בשטחים ומגבלות רשת החשמל. לכן נדרשת השלמה של רכישת חשמל ירוק ממקורות חיצוניים. לצורך כך קיימים מספר כלים חוזיים כגון חוזי קנייה בילטרליים, קניית תעודות אנרגיה מתחדשת-iREC ועוד.
 • 5. מה מקבלים העמיתים בחשמל 100?
  עמיתי חשמל 100 זוכים ליתרונות רבים: א. דיאלוג עם נציגי חשמל 100 בכל שלבי העבודה, בנוגע לקביעת היעדים ותכנית העבודה. ב. ניטור ואישור על עמידה ביעדים, תוכנית העבודה והדיווחים השוטפים במסלול 100% אנרגיה מתחדשת. ג. חשיפת פעילות העמיתים להשגת חשמל מאנרגיה מתחדשת בישראל, בין השאר על ידי: • פרסום באתר חשמל 100 • פרסום דו"ח סטטוס שנתי של חשמל 100 • אישור שימוש בלוגו חשמל 100 בחומרי השיווק של החברה ד. למידת עמיתים: שיתוף ידע בין החברות המחויבות ל-100% חשמל מאנרגיה מתחדשת ה. הכרה מטעם ארגונים פיננסים במחויבות חברות חשמל 100 ל-100% חשמל מאנרגיה מתחדשת. ו. פעילות משותפת מול קובעי מדיניות להסרת חסמים
 • 6. מה ההבדל בין יוזמות איפוס פחמן (פליטות גזי חממה) ליוזמת חשמל 100?
  ייצור חשמל ממקורות פוסיליים (גז ופחם) הינו אחד הגורמים המשמעותיים לפליטות גזי חממה במדינת ישראל. יוזמת חשמל 100 מתמקדת בייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת וצפויה לתרום משמעותית גם לצמצום הפליטות של החברות המחויבות לה. יוזמת חשמל 100 רואה בחיוב יוזמות איפוס פליטות המשלימות את המאמץ המשותף להתמודדות עם משבר האקלים. עם זאת, הפתרונות הנדרשים לאיפוס פליטות הינם מקיפים מאוד ועלולים להיות מחוץ לטווח השליטה של החברות, או לא ישימים טכנולוגית במלואם בישראל. בנוסף, הדיווחים ביוזמות איפוס פליטות דורשים מיומנות אופרטיבית וחישובית מורכבת, שלעיתים אינה נגישה לחברות. לעומת זאת, מעבר לצריכת חשמל המבוסס על אנרגיה מתחדשת הינו בשליטת החברות, ישים וקל יותר להטמעה, מדידה ודיווח וכמובן תורם משמעותית להפחתת הפליטות.
 • 7. מה קורה בעולם? האם קיימים ארגונים מקבילים לחשמל 100?
  מקור ההשראה ליוזמת חשמל 100 הינו המיזם הבינלאומי RE100, המאגד חברות ברחבי העולם המחויבות ל-100% חשמל מאנרגיה מתחדשת עד שנת 2050. מיזם RE100 נבנה עבור השוק הבינ"ל ולחברות ענק ומציג ספי כניסה גבוהים אשר רוב החברות הפועלות בישראל אינן יכולות לעמוד בהם. חברות המשתתפות ב-RE100 זכאיות להיות שותפות ביוזמת חשמל 100 בכפוף להצגת האישורים המתאימים. ישראל אינה במוקד העניין של יוזמות אנרגיה בינ"ל בהיותה שוק קטן באופן יחסי, לכן נדרשת הובלה מקומית. יתרה מכך, מאפייניו הייחודים של השוק הישראלי, מבנה משק החשמל המקומי, ומגבלות הרגולציה הקיימות מצריכים מנגנון המותאם למשק הישראלי.
 • 8. מה מוכר כחשמל ממקור אנרגיה מתחדשת על ידי יוזמת חשמל 100?
  קיימת הכרה במקורות האנרגיה הבאים: • שמש • רוח • הידרואלקטרי • גלים • ביומסה, כולל ביוגז (מומלץ על פי תקן ISO 13065:2015)
 • 9. מהן המתודולוגיות המוכרות על ידי חשמל 100 כבסיס ל-100% חשמל מאנרגיה מתחדשת?
  חשמל 100 מכירה בשתי מתודולוגיות עיקריות: א. ייצור חשמל עצמי: חשמל המיוצר באתרי החברה או בשטחים/אתרים לייצור חשמל בבעלות החברה, כאשר החשמל המיוצר מיועד ישירות לפעילות החברה (Scope 1, GHG Protocol). ב. קניית חשמל: קניית חשמל מספקים חיצוניים אשר מאפשר שיוך חד ערכי לטובת פעילות החברה (Scope 2, GHG protocol), כולל: • הסכמים בילטרליים (PPA) • תעודות iREC על מנת לוודא את מקורות החשמל המדווח ולהימנע מספירה כפולה של קרדיטים, בניטור השנתי יידרשו עמיתי חשמל 100 להציג בפני הועדה הטכנית, אישורים על הבלעדיות של החשמל הנצרך (תעודות iREC , חשבונות חשמל, מוני ייצור וכו').
 • 10. האם קנית תעודת "iREC" מוכרת על ידי חשמל 100?
  כן. יוזמת חשמל 100 מכירה בקניית iREC במניין שימושי אנרגיה מתחדשת.
 • 11. האם קניית אנרגיה מתחדשת בחוזה בילטראלי נחשבת בחשמל 100 כאנרגיה מתחדשת?
  יוזמת חשמל 100 מכירה בקניית חשמל בחוזה בילטראלי מספק אנרגיה מתחדשת. במידה ומדובר בספק משולב המספק חשמל גם מאנרגיה מתחדשת וגם ממקורות שאינם מתחדשים, תידרש תעודת שיוך (iREC) למקור האנרגיה.
 • 12. האם ניתן להצהיר על השתייכות לחשמל 100 בחומרי השיווק של החברה?
  בהחלט! אנו מעודדים את חברות חשמל 100 למנף את החברות ביוזמה, ואף לשלב ולהפיץ את לוגו "חשמל 100" באתר ובחומרי השיווק של החברה, בכפוף לאישור "חשמל 100" שינתן עם ההרשמה.
 • 13. אז איך מצטרפים ליוזמת "חשמל 100"?
  מוזמנים להצטרף לחברות המובילות את המשק הישראלי ל-100% חשמל ממקורות מתחדשים עד שנת 2048! יש כמה שלבים לתהליך, הסבר מלא נמצא בדף "הצטרפות". אם יש עוד שאלות בנושא, תמיד נשמח לענות במייל: info@hashmal100.org

שאלות נוספות?

מוזמנים לכתוב לנו למייל  Info@hashmal100.org או למלא את הטופס:

תודה שפניתם אלינו!

bottom of page